Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

Werkwoorden

THEORIE
De vormen
De persoonsvorm
OTT-OVT
Het voltooid deelwoord VD
Het onvoltooid deelwoord
De infinitief

Engelse werkwoorden

OEFENINGEN

Spelling

Grammatica

 

 

 

 

 

 

  Oefeningen op de werkwoorden

Klik hieronder voor  extra oefeningen over ALLE tijden, oefen zelf de gewenste tijd in:
Site 1
Site 2